TJENESTER

Hvert interiør tilpasses oppdragsgivers ønsker, behov og forutsetninger.
Enten det gjelder nytt eller eldre bygg i privathjem eller næringsbygg.

Som interiørarkitekt ønsker jeg å være en kreativ sammarbeidspartner som kan inspirere og lede kunden frem til gode rom- og planløsninger.
Sikre et helhetlig og varig material og fargevalg.
Samt gi dere en oversikt og en plan for fremtidige innkjøp og invisteringer.

Jeg vil viss ønskelig følge dere gjenneom hele prosessen fra ide til ferdig resultat,
og kan formidle dyktige håndtverkere

PROSJEKTERING AV INTERIØR KAN OMFATTE:
Organisering av rom- og planløsning
Konseptutvikling
Farge, tekstil- og materialvalg i rom og på møbler
Møbel- og komponentvalg
Belysningsplanlegging
Spesialdesign av innredningselementer med snekkertegninger og beskrivelse
Anbudsinnhenting, oppfølging og prosjektledelse

Jeg formidler prosjektene via byggtekniske tegninger i plan og oppriss.
Skisser, 3d-visualiseringer og beskrivelser, alt etter hvor omfattende prosjektet er.

 

PRIVAT:
Målsettingen er å skape funksjonelle rom som inspirerer og påvirker hverdagen positivt.

Ved å opprette en god dialog fra start kan vi sammen komme frem til en varig og optimal løsning som tilfredsstiller dine ønsker, behov og økonomiske forutsetninger.
Krossøy int. ark gir deg råd og veiledning ved små eller større endringer i ditt hjem. Enten du renoverer, bygger nytt eller trenger en forandring.

Oppdraget kan for eksempel bestå av å hjelpe til med å tilrettelegge for en helhetlig farge og materialvalg i huset. Eller en funksjonell rom- og planløsning. Tilrettelegging for et optimalt kjøkken, eller et funksjonelt og vakkert bad.

Det er også mange spennende bruksmuligheter i ubrukt areal i kjeller og på loft.Kanskje har du rom for bad nr 2? Her vil jeg hjelpe dere med å se muligheter for utnyttelse , og å lage tegningsgrunnlag til håndtverker og til ansvarlig søker der det er et krav.

Jeg vil også kunne gi dere en plan for innkjøp som forhindrer bomkjøp og gi dere en oversikt over fremtidige invisteringer.

 

BEDRIFT:
Gjennom en tydelig interiørprofil kan en synliggjøres oppdragsgivers forretningsidé, visjon og personlighet.

I tillegg til en funksjonell rom- og planløsning ønsker også mange bedrifter og organisasjoner å fremme sin identitet og personlighet. Krossøy int.ark kan i samarbeid med oppdragsgiver utvikle identitetsbærende design som er med på å formidle bedriftens verdier. Dette kan gjøres ved å gi bedriften et visuelt språk som er med på å gi brukeren en bestemt tolkning og øker gjenkjenneligheten. Målsettingen er å skape og utvikle varige og funksjonelle helhetsløsninger, samtidig som interiøret kan være med på å fremme kreativitet, vekst og tilhørlighet for de ansatte.

Krossøy int.ark kan også formidle samarbeidspartnere innen reklame og web. Sammen kan vi tilby en totalpakke som gir en helhetlig profil både grafisk og interiørmessig.

 

Det er lurt å involvere interiørarkitekten tidlig i byggefasen. På denne måten kan vi være med på å sikre en helhetlig utforming av prosjektet.
En interiørarkitekt MNIL kan bidra til kostnadsbesparelser til oppdragsgiver over tid. Bærekraftig utvikling handler ikke alene om energibruk og miljøsertifisering av bygg.
Det må også tilstrebes varige estetisk utrykk med holdbare prosjekt som ikke bare er preget av tidens impulser og moderne tendenser, men som kjennetegnes av formkvaliteter og materialbruk som kan vare gjennom flere generasjoner.