Nosefo Bergen As

ferdig-nosefo-as2

Image 1 of 9

Oppgaven: Etter plan fra sivilarkitekt mnal Amund Nordland har jeg tilrettelagt for en helhetlig møbleringsplan og -konsept med valg av produkter, farger og materialbruk.
I resepsjon, lobby, klasserom, møterom, garderober og kantine har jeg jobbet med møbleringskonsept og stemningsskapende bilder. Samt solavskjerming og intern skilting.

Formål: Norsk Senter for Offshoreutdanning (NOSEFO) er en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger på Tau og i Bergen.
Min oppgave har vært å skape en lunhet i et ellers industriellt øvingslokale, og å sikre en god planløsning og at bedriftens identitet kommer frem.

Sivilarkitekt mnal : Amund Nordland
Int. arkitekt mnil : Olga-Sofie Krossøy

 

« Se nyere prosjekter

Se tidligere prosjekter »